GrænsePark

GrænsePark

Velkommen til vores andelsboligforening

 

A|B GrænseParken af 1977, i daglig tale blot kaldet GrænseParken, er en veldreven mellemstor andelsboligforening med 82 husstande, beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune på grænsen til Gladsaxe Kommune. De i alt syv boligblokke fordelt fra Skeltoftevej 8 til 30 og 15 til 31 blev opført i krigsårene 1942 til 1943. Ved den stiftende generalforsamling i januar 1977 blev de tidligere udlejningsejendomme overtaget af de daværende beboere som andelsboligforening.

Indenfor gåafstand findes grønne og smukke rekreative områder ved Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Tre forskellige supermarkeder, en velrenommeret kommunal skole, og gode og hyppige trafikale forbindelser i alle retninger forefindes i nærområdet (to S-togslinjer og fem buslinjer). Der er heller ikke langt til et stort udvalg af andre forretninger, attraktive arbejdspladser og højere læreanstalter.

Foreningen har en solid økonomi. Indtil videre benyttes den offentlige ejendomsvurdering som grundlag for værdifastsættelsen svarende til en indskudspris på 19.200 kr per m² boligareal (eventuelle forbedringer tillægges prisen). Den månedlige boligafgift udgør mellem 3.700 og 4.300 kr afhængigt af størrelsen (52 til 67 m²). Dertil kommer udgifter til billig fjernvarme (Vestforbrænding), kabel-tv (youSee), husholdningsgas (Envida), bredbånd (Bolig•Net) samt eventuelt en fast lejet parkeringsplads, heraf foreløbigt et mindre antal med ladebokse (Clever) til elbiler. Udover de store fællesarealer er der også mulighed for at få tildelt en jordlod, hvis man har grønne fingre. 

Aldersfordelingen blandt beboerne strækker sig fra de helt unge til seniorerne, som har trukket sig tilbage fra arbejdslivet. Det gode naboskab giver sig til udtryk ved en god omgangstone, hjælpsomhed i det daglige, vanding af stueplanterne eller tømning af postkassen i ferietiden. Ofte tager beboerne selv initiativ til at arrangere en årlig fastelavnsfest suppleret af en eller flere grillfester i løbet af sommerhalvåret. Almindelige husdyr er tilladt. Forældrekøb samt Airbnb korttidsudlejning er desværre ikke muligt, som de nugældende vedtægter er udformet.

ABF-Nyheder

ABF-AKTIVITETER